Kes on kokku puurunud analoogelektroonikaga raadiosagedustel, see ilmselt teab, et aegajalt on vajalik erinevate skeemi astmete sisendeid ja väljundeid omavahel sobitada. Oletame, et soovime ühendada 9MHz vahesagedusvõimendi 200Ohm väljundi 50Ohm impedantsifa filtri sisendisse. Selleks peame need kaks poolt omavahel nii kokku ühendama, et võimendi väljundi poolelt vaadetes tunduks olema filtri sisend 200 Ohm ning filtri poolelt vaadetes tundub võimendi väljund 50 Ohmi. Üks võimalus sobitamiseks on kasutada sobitustrafot.

Misasi see sobitamine on? Piltlikult öeldes meil on mootor mille pöörlemiskiirus on 200 rpm aga konveier mida sellega ringi ajada soovime vajab 50 rpm kiirust. Kuidas seda teha? Lihtne. 200 / 50 = 4:1 reduktor vahele ja tehtud. Elektroonikas küll sellist arvutuskäiku kasutada ei saa aga analoogia ja eesmärk on sama.

 

Kuidas arvutada trafole vajalik keerdude suhe?

Selleks tuleb kasutada järgmist valemit...

N - Primaar- ja sekundaarmähise keerdude suhe 
Np - Primaarmähise keerdude arv
Ns - Sekundaarmähise keerdude arv
Zp  - Primaarpoole impedants
Zs - Sekundaarpool impedants

 Võtame siis ülal toodud näite aluseks ja arvutame. √ 200 / 50 = 2. See tähendab, et trafo keerdude suhe on 2. Kui primaarmähisele kerime 2 keerdu, peame  sekundaarmähisele kerima 2 x 2 ehk 4 keerdu. 

 

Aga mitu keerdu siis? Kas 1: 2 või 2:4 või 3:6 või 4:8 jne?

Keerdude arv sõltuv trafo südamikuks kasutatavast materjalist ja sagedusest.

Rusikareegel on, et madalama takistuse poolele jääva mähise induktiivtakistus madalamal töösagedusel oleks vähemalt 4 korda suurem sobitatavast takistusest. Meie näite puhul peaks olema sekundaarmähise induktiivtakistus XL vähemalt 4 x 50 = 200 Ohm'i  

Oletame, et kasutame Amidon FT37-43 toroid südamiku. Kasutades online kalkulaatorit teeme vajalikud arvutused ja saame soovitud keerdude arvuks 5,1 keerdu. Nüüd on koht kukla sügamiseks ja katsetamiseks. Kas valida keerdude suhteks 10:5 või 12:6.