Multimeetrit ostes näeme tihti, et seadme omaduste hulka on lisatud ka "True RMS". Mida see tähendab ja kas see on ka oluline või on lihtsalt müüginipp? Selles püüamegi nüüd selgusele saada.

Alustuseks tuleb aru saada vahelduvpingest ning erinevatest kasutatavatest mõõteväärtustest (peak, peak to peak, avg jne). 

 

Ülal oleval pildil on näha vahelduvvoolu üks periood, mille jooksul pinge vaheldub plussi ja miinuse vahel. Meie toitevõrgus on sagedus 50Hz, mis tähendab, et seinakontaktis vaheldub polaarsus 50 korda sekundis. Kord on pluss kärsa vasakus kontaktis ja miinus paremas ning siis jälle vastupidi jne..

Testriga seinakontaktist mõõtes saame pingeks 230V (või 220V). Ülal oleval pildil on selleks Vrms väärtus.

Vrms (Root Mean Square) on vahelduvpinge (AC) ekvivalent alalispingele (DC), mille puhul küttekeha annab võrdse koguse soojust. Kui toita 1kW küttekeha 230VDC pingega või 230VAC(rms) pingega, saame võrdse hulga soojust. Piltlikult võime väita, et rms väärtus on vahelduvapinge (muutuva) teisendamine alalispingeks (nagu kujutatud alumisel pildil).

Vpk on Vrms pingest √2 korda suurem. Ehk √2 x 230 = 325V

Vpp = 2 x Vp = 2 x 325V = 650V

Vavg = Vrms x ( 2 x √2) / Pi = 230V x ( 2 x √2) / 3,14 = 230V x 0,901 = 207V või ...

Vavg = Vp x 2 / Pi = 325V x 2 / 3,14 = 207V

Kui mõõdame ostsillograafi abil harja pingeks (Vp, Vpk) 325V, siis saame sellest arvutada Vrms pinge V = 1/√2 x Vpk

Mis see TrueRMS siis ikkagi on?

Tavalise vahelduvpinge puhul (kõlab nagu tavaline pesupulber) on Vrms ja TrueRMS täpselt sama väärtusega. Vahe tekib siis, kui vahelduvpinge pole ühtlane siinus, vaid on moonutatud nagu näiteks alumisel pildil.

Lihtsad multimeetrid kasutavad erinevat meetodit pinge väärtuse mõõtmiseks (arvutamiseks). Ühe variandina mõõdetakse Vpk väärtus ning eeldades, et tegu on puhta siinus pingega, arvutatakse Vrms väärtus.

Kuidas õige RMS väärtus saada?

Selleks tuleb teha jada mõõtmisi ning nende baasilt arvutada RMS väärtus, nagu on kuvatud allpool oleval pildil.

Millal see oluliseks muutub?

Kui kasutate lihtsat multimeetrit vooluvõrgust tuleva pinge mõõtmiseks või tavalise trafo sekundaarmähiste pingete mõõtmiseks, saate adekvaatse tulemuse. Kui aga hakkate mõõtma elektrooniliste vahelduvvoolu toitemoodulite väljundpinget (näiteks kompaktsed 12V halogeenvalgusti toitemoodulid) või sagedusmuunduri väljundpinget või autos laialdaselt kasutatava 12VDC > 230VAC konverteri väljundpinget ei pruugi mõõtetulem olla korrektne. Sõltuvalt pinge kujust võib viga olla vahemikus -40% ... +10%