Misasi see pooli omaresonantssagedus üldse on? Ideaalses maailmas pooli induktiivtakistus kasvab lineaarselt sageduse kasvamisega. Kuna me ei ela ideaalses maailmas siis tekkib pooli keerdude vahel mahtuvus mis hakkab mõjutama meie pooli omadusi. Seda mahtuvust kutsutakse ka parasiit mahtuvuseks. Me ei soovi, et see seal oleks aga ometi see seal on. Mida rohkem on keerde poolil, seda suurem on mahtuvus. Mida tihedamalt on keerud teineteise suhtes, seda suurem mahtuvus jne.

Nimetatud parasiit mahtuvus (või nähtamatu kondensaator) asetseb paralleelselt meie pooliga. Kui poolile on pandud kondensaator paralleeli, tekkib võnkering mis võngub mingil kindlal sagedusel. Sageduse kasvades üle selle punkti hakkab mahtuvusliku komponendi osatähtsus ületama induktiivkomponendi osatähtust ning pool käitub rohkem kondensaatori moodi (takistus hakkab sageduse kasvades langema).

Loe lisaks: Omaresonantssagedus, Induktiivtakistus

 

Kuidas mõõta pooli omaresonantssagedust? See on üsna lihtne kui on ostsilloskoop ja signaali generaator käepärast. Esmalt ühenda testitav induktiivpool jadamisi 10MOhm takistiga. Pooli vaba ots ühenda generaatori ja ossi maanduse otsaga (korpus, miinus) ning takisti vaba ots ühenda generaatori signaali otsaga. Ostilloskoobi juhe ühenda takisti ja pooli ühenduskohta. Nii nagu all oleval joonisel.

Ostsilloskoobi mõõtekaablid on võimalusel mõistlik lülitada x10 asendisse. Sellisel juhul on takistus 10MOhm (sarnaselt meie valitud takistile) ning ka kaabli sagedusriba kõige laiem.

Generaator seadista tekitama kandilist signaali (square wave) amplituudiga 5...10V. Sagedus pole määrav. Võid valida 100Hz või 100kHz või midagi sinna vahele või üle servade :).

Kui Sul on kasutada kahe kanaliga oss siis teine kanal ühenda paralleelselt generaatoriga ja seadista ossi triger jälgima teist kanalit. Nii saame stabiilse signaali, mille saame liigutada sobivaase kohta ekraanil, et oleks hea ja mugav kursorite abil mõõtmisi teha või jaotisi kokku lugeda ja tulem arvutada.

Antud momendil on mul testimisel 41 keeruga pool Amidon FB-43-2401 südamikul. 

Miks just 41 keerdu? Sest täpselt niipalju keerde mahtus 0.3mm traadiga sellele südamikule. Eesmärgiks oli saavutada ca 1mH induktiivsust (~1,5kOhm@500kHz). Mõõtmise tulemusena õnnestus saavutada 780uH. 

Kuna keerde sai selle südamiku kohta üsna palju, tekkis kõhklus pooli omaresonantssageduse osas.

Testi tegemiseks kasutasin tükikest trükkplaati, millele liimisin kaks saarekest. Alus plaat on maandus ja saarekesed siis tarvilike ühenduste tarvis. 

Generaatori käivitamisel peaksid saama ekraanile umbes sellise pildi nagu allpool. 

Suurendame pisut....

Kasutades kursoreid, mõõtsin tekkinud võnkumise sageduse. Selleks sain 1.36MHz. Mulle sobib. Kasutan pooli 500kHz signaali võimendis (RFC) ja minu rakenduses jääb see varuga pooli induktiivsele poolele.

Kui Sul pole kahe kanaliga ossi ja ka mitte signaali generaatorit, saad sama testi teha edukalt ka toiteplokki kasutades. Selleks seadista esmalt ossi triger ühekordsele rakendumisele (Single mode), toiteplokile vali pinge vaehmikus 5...12V. Ühenda toiteploki miinus test seade maandusega, lülita toiteplokk sisse ja imiteeri juhtmega üksikut pulssi takisti otsale. Tulemuseks saad sarnase pildi nagu allpool. 

Võngub küll aga kui palju seda mahtuvust siis sellel poolil on? Kui teame pooli induktiivsust ja resonants sagedust, saame arvutada mahtuvuse. 

Võnkeringi resonantssageduse valem on järgmine: 

f0 - Resonantssagedus
Π - Pii (3,1416)
L - Induktiivsus (H - Henry)
C - Mahtuvus (F - Farad)

... siit siis omakorda ....

C = 1 / ( 4 x 3.142 x 1 360 0002 x 0,000 779) = 0,00000000001758 F = 17,58 pF

 

Nagu katsetega tõestatud, saab antud mõõtmist vajadusel kodustes tingimustes teha üsna tagasihoidlike vahenditega. Mida katse tulemustega peale hakata... see on juba eraldi teema.