Mida teha skeemis kasutamata jäänud op.võimenditega? Oletame, et kasutma 4 op.võimendiga kivi, millest kaks on ühendatud skeemi ja kaks jäävad kasutuseta. Mida nendega teha? Kas jätta jalad vabaks või ühendada need vastu maad?

A: Ideaalses olukorras võib jätta võimendi jalad ühendamata. Aga nii nagu pole olemas ideaalseid komponente, pole ka ideaalseid olukordi. Võimendi avatud jalad võivad korjata endasse ümbritsevat staatikat ja viivad võimendi väljundi teadmata olekusse, mis omakorda võib põhjustada häireid või tarbib võimendi liigselt voolu. Sellist olukorda peaksime pigem vältima.

B: Ühendame mõlemad sisendid omavahel kokku ja korpusesse?! Tundub olema mõistlik lahendus. Me teame, et kui võimendi sisendid on võrdsed, siis väljund on null. Seda aga ainult ideaalse op-võimendi korral. Reaalses elus ei ole võimalik toota sellist võimendit, mille mõlemad sisendid oleks ideaalselt identsed. Eksisteerib selline parameeter nagu VOS (Input Offset Voltage). Väike pinge erinevus sisendite vahel, mille korral võimendi väljund on null. Sõltuvalt isendist võib see olla nii negatiivne, kui positiivne. Antud ühendus skeemi korral võib võimendi väljund minna n.n. küllastunud olekusse (negatiivsele või positiivsele poolele) ning see põhjustab meile liigset voolutarvet. Sellist olukorda peaksime taaskord pigem vältima.

C, D: Selline ühendus viib võimendi väljundi küllastunud olekusse (c - positiivsele ja d - negatiivsele suunale). See tähendab, et taaskord tarbib võimendi liigselt voolu. Lisaks ei talu paljud võimendid sellist ühendusviisi ja võivad maha põleda. Ka sellist ühendusviisi tuleks vältida.

Kuidas siis on õige?

Op-võimendi negatiivsele sisendile tuleb anda väljundist tagasiside ning positiivsele sisendile pool toitepingest. Sõltuvalt toite lahendusest tuleb positiivne sisend kas ühendada korpusesse (kahepoolse toite puhul) või siis läbi pingejaguri tagada pool toitepingest (ühepoolsel toitel). Edasi hoolitseb võimendi ise, et mõlemad sisendid oleks võrdsed (Nagu teame, siis op-võimendi teeb läbi negatiivse tagasiside kõik, et sisendeid võrdsustada). Nii jääb võimendi stabiilseks ning ei lähe küllastunud olekusse.