Erinevaid elektroonika sõlmi kokku sobitades tekkib küsimus, kas need sobivad omavahel 1:1 kokku, või on vaja mõni sobitus ahel vahele ehitada. Selleks aga peab teadma mõlema sõlme sisendi ja väljundi impedantsi. Paremal juhul on see seadme andmelehel kirjas. Aga kui pole? Peale pikemat internetis tuhnimist leidsin sellele probleemile järgmise lahenduse....

 

1. kuidas mõõta sisendi impedantsi?

Variant 1

Ühenda signaaligeneraator üle takisti (R) testitava seadme sisendiga. Mõõda pinge enne (V1) ja peale takistit (V2) ning arvuta esmalt takistit läbiv vool: Iin = V1 - V2 / R Seejärel saad arvutada sisendi takistuse ZL = V2 / Iin

 

Variant 2 (Tänud Toomasele, ES8ALB kasuliku vihje eest)

Ühenda signaaligeneraator üle potentsiomeetri (R) testitava seadme sisendisse ning seadista takistus nulli (0 Ohm). Ühenda ostsiloskoop seadme väljundisse ning seadista generaatori signaali nivoo ja ostsiloskoop nii, et ostsiloskoobi ekraanil oleks näha selge ja ilma moonutusteta signaal ning selle vertikaalne ulatus oleks mingi kindel arv ruute (div) või mingi lihtne ja ümmargune number volte. 

Nüüd hakka suurendama potentsiomeetri (R) takistust, kuni ostsiloskoobi ekraanil on näha täpselt pool varasemast pinge (signaali) nivoost.

Selles punktis mõõta potentsiomeetri takistus. Saadud väärtus vastab testitava seadme sisendi takistusele.

 

2. Kuidas mõõta väljundi impedantsi?

Variant 1

Ühenda signaaligeneraator testitava ahela sisendisse ja mõõda väljundi pinge ilma koormuseta (V1). Seejärel ühenda väljundisse koormuseks takisti (R) ja korda mõõtmist (V2). Kui mõlemad näidud olemas, tee arvutus: Z = R * (V1 - V2) / V2

 

Takisti nominal ei ole väga oluline ja võib jääda vahemiku mõnekümnest ohmist mõne kilo-ohmin. 

 

Variant 2

Ühenda signaaligeneraator testitava ahela sisendisse ja mõõda väljundi pinge ilma koormuseta. Seejärele ühenda testitava seadme väljundisse potentsiomeeter ja vähenda takistust seni, kuni väljundi pinge on langenud täpselt poolele algselt mõõdetust. Selles punktis mõõta potentsiomeetri takistus. Saadud väärtus vastab testitava seadme sisendi takistusele.

 

Ära unusta, et mõõtmisteks on vaja kasutada vahelduvvoolu (AC) voltmeetrit või ostsiloskoopi. Kui tegemist on kõrgemate sagedustega (RF) siis veendu, et kasutatav voltmeeter või ostsiloskoop oleks selleks ka sobilik.