Erinevaid skeeme uurides oled kindlasti märganud, et takistite väärtused kipuvad koduma või olema pisut sarnased, erinedes teistest 10, 100, jne korda. Näiteks 4.7k, 47k, 470k, jne. Samas ei kohta Sa 4.5k või 45k takistit. Miks nii?

Takisteid valmistatakse erineva täpsusklassiga. Enamlevinud on ±10% ±5%, ±2% ja ±1% täpsusklassid aga on kehvema täpsusega, nagu ±20% või parema täpsusega, nagu ±0,5%, ±0,1% või ±0,05%

Nominaalide arv ühes dekaadis on valitud nii, et ei tekkiks kattuvusi takistuse väärtustes, võttes arvesse ka täpsusklassi. Näiteks 1k ±20% takisti tegelik takistus, arvestades aktsepteeritud vea tolerantsi, jääb vahemiku 0,8k….1,2k. Ei ole mõtet teha sellise täpsusklassi juures järgmist nominaali 1,2k väärtusega vaid pigem 1,5k (±20% 1.5’st = 1,2…1,8k). Sealt siis järgmine 2,2k (±20% 2,2st = 1,8…2,6k). Nii kujunebki meil ±20% täpsusklassi puhul ühte dekaadi kuus erinevat väärtust ja seda seeriat nimetatakse E6 standardiks.

Selline suhteline järgnevate nominaalide vahel on ka põhjuseks, miks takistite väärtused ei suurene võrdse sammuga (näiteks, 1k, 1.2k ja sealt edasi +0.2k = 1.4k, 1.6k jne….). Mida suurem on nominaali väärtus, seda suurem on ka 20% sellest väärtusest.

 

 

E seeriad (standard nominaali seeriad):

E seeria Täpsusklass  Väärtusi dekaadi kohta 
E3 >20% 3
E6 20% 6
E12 10% 12
E24 5% 24
E48 2% 48
E96 1% 96
E192 0.5% või parem 192

 

 

 

 

E3 seeria standard väärtused

1,0 2,2 4,7

 

 

E6 seeria standard väärtused

1,0 1,5 2,2
3,3 4,7 6,8

 

 

E12 seeria standard väärtused

1,0 1,2 1,5
1,8 2,2 2,7
3,3 3,9 4,7
5,6 6,8 8,2

 

 

E24 seeria standard väärtused

1,0 1,1 1,2
1,3 1,5 1,6
1,8 2,8 2,2
2,4 2,7 3,0
3,3 3,6 3,9
4,3 4,7 5,1
5,6 6,2 6,8
7,5 8,2 9,1

 

 

E48 seeria standard väärtused

1,00 1,05 1,10
1,15 1,21 1,27
1,33 1,40 1,47
1,54 1,62 1,69
1,78 1,87 1,96
2,05 2,15 2,26
2,37 2,49 2,61
2,74 2,87 3,01
3,16 3,32 3,48
3,65 3,83 4,02
4,22 4,42 4,64
4,87 5,11 5,36
5,62 5,90 6,19
6,49 6,81 7,15
7,50 7,87 8,25
8,66 9,09 9,53

 

 

E96 seeria standard väärtused

1,00 1,02 1,05
1,07 1,10 1,13
1,15 1,18 1,21
1,24 1,27 1,30
1,33 1,37 1,40
1,43 1,47 1,50
1,54 1,58 1,62
1,65 1,69 1,74
1,78 1,82 1,87
1,91 1,96 2,00
2,05 2,10 2,16
2,21 2,26 2,32
2,37 2,43 2,49
2,55 2,61 2,67
2,74 2,80 2,87
2,94 3,01 3,09
3,16 3,24 3,32
3,40 3,48 3,57
3,65 3,74 3,83
3,92 4,02 4,12
4,22 4,32 4,42
4,53 4,64 4,75
4,87 4,99 5,11
5,23 5,36 5,49
5,62 5,76 5,90
6,04 6,19 6,34
6,49 6,65 6,81
6,98 7,15 7,32
7,50 7,68 7,87
8,06 8,25 8,45
8,66 8,87 9,09
9,31 9,53 9,76