x10? -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  0   1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ühik pico nano micro milli   kilo mega giga tera
Dekaad 1p 10p 100p 1n 10n 100n 1u 10u 100u 1m 10m 100m  1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 1G 10G 100G 1T 10T 100T