Sümbol Tähis Nimetus
  R  Takisti
R  Potensiomeeter (muudetava suurusega takisti) 
R  Seadetakisti
C  Kondensaator
C  Elektrolüüt kondensaator
C  Pöördkondensaator (muudetava mahtuvusega)
C  Seadekondensaator (Trimmer)
D  Diood
D  Zeneri diood (Stabilitron)
D  Tunnel diood
D  Shockley diood
D  Shottky diood
D  Mahtuvus diood, varikap diood
D  Valgusdiood, LED
D  Fotodiood
D  Türistor
 TRIAC
 DIAC
Q  Bipolaarne transistor NPN
Q  Bipolaarne transistor PNP
Q  Väljatransistor, FET-N
Q  Väljatransistor, FET-P
 Q  Väljatransistor, MOSFET-N
 Väljatransistor, MOSFET-P
 Q  Väljatransistor, Dual Gate MOSFET-N (Kahe paisuga)
 Väljatransistor, Dual Gate MOSFET-P (Kahe paisuga)
Q  Väljatransistor, Inductive Channel MOSFET-N
 Väljatransistor, Induktive Cahnnel MOSFET-P
 Transistor, Single Connection N
 Transistor, Single Connection P
L  Pool / Induktiivsus
T  Trafo
Y  Kvarts / resonaator