Takistid jagunevad oma põhitüübilt kaheks. Fikseeritud takistusega takistid (püsitakistid) ja muudetava takistusega takistid (seadetakistid ja potensiomeetrid).

Püsitakistid - Püsitakisti on vaieldamatult kõige enimkasutatavam takisti tüüp. Neid kasutatakse erinevates elektroonika ahelates õigete pinge ja voolu tingimuste saavutamiseks. Takisti nominaal valitakse välja ahela projekteerimisel ning montaazi käigus paigaldatakse juba sobiliku väärtusega püsitaksiti. Püsitakisti kasutmise eelduseks on, et seda pole vaja ahela häälestamise käigus reguleerida ega välja vahetada. Tänapäeval on kasutusel mitut eri tüüpi püsitakisteid, millest on natuke juttu ka allpool.

 

Muudetava takistusega takistid - Lihtsutatult võettes koosnevad sellised takistid ühest püsitakistist ning lisaklemmist, mis on kontaktis takistuselemendiga ja mida saab mööda selle pinda liigutada ühest servast teise. Seda sümboliseerib ka selliste takistite skeemi tingmärk. Kui püsitakisti üks klemm ühendada liuguriga, saamegi muudetava takistusega takisti, mille nominaali on võimalik muuta 0...100% püsitakisti nominaalist. Võttes kasutusele kõik kolm otsa, saame pingejaguri, mille potensiaali saame etteantud piirides vabalt muuta.

 

PÜSITAKISTITE TÜÜBID

Süsinik takistid - Seda tüüpi takistid olid kunagi väga laialdaselt kasutusel aga tänapäeval kohtab neid harva. Takistid valmistatakse süsinik graanulitest ja sideainest. Valminud vardakujuline takisti on tänapäevaseid elektroonika komponentide gabariite arvestades väga suured ning samuti on neil väga halb temperatuuri koefitsent. Takistus muutub temperatuuri muutmisel olulisel määral. Samuti kipub aja möödudes takistus muutuma. 

 

Süsinik kiht takistid - Sellist tüüpi takistite valmistamisel kaetakse keraamiline südamik süsivesinike kihiga, misjärel lõigatakse sellesse kihti spiraalsed avad ja kaetakse kaitseks keraamilise toru või epoksüüd- kattega. Takistuselemendi spiraaljas kuju tõstab tublisti induktiivsust, mistõttu ei ole need eriti head kasutamiseks RF (raadio sagedus) ahelates. Takisti temperatuuri koefitsent jääb -100 ja -900ppm/°K vahele.

 

Metall kiht takistid - Seda tüüpi takistid on tänapäeval kõige enamkasutatavamad. Takisti valmistamisel kaetakse keraamilisest materjalist südamik metallikihiga (nikli sulamid, metalli oksiidid jne). Takisti nominaali reguleeritakse kas tootmise esimeses faasis metallikihi paksusega või hilisemate spiraalsete sisselõigetega metallikihti. Seejärel kaetakse takisiti välispind epoksüüdkattega. Sed atüüpi takistite temperatuurikoefitsent on ±15 ppm/K° mis tähendab, et need on tükk maad paremad, kui on seda mistahes süsinikul baseeruvad takistid. Lisaks on seda tüüpi takistite müra oluliselt madalam. Takisteid toodetakse erinevad täpsusklassis. ±5, 2, 1%.

 

Traattakistid - Selliseid takisteid kasutatakse enamasti suure vooluga ahelates. Takisti valmistamiseks kasutatakse suure takistusega metalltraati, mis keritakse sobivale alusele (südamikule). Kallimad takistid keritakse keraamilisele südamikule ning kaetakse pealt klaas- või silikoonemailiga. Sellised takistid on sobilikud ja väga vastupidavad just jõuahelates.

 

Thin Film (?) takistid - ...