Juubelikutsungiga ES95X töötamise kokkuvõtmiseks toimus raadioklubis sellekohane arutelu. Et 3.märtsil möödus 22 aastat Viljandi Raadioklubi asutamisest, oli kokkusaamine veidi sünnipäevahõnguline.

Analüüsiti erikutsungiga töötamist, vahetati mõtteid seoses edaspidisega. Toimunu lühikokkuvõte (PowerPointi presentatsioon!) on selles materjalis.

Scroll to top