Q-kood on välja töötatud selleks, et mõne tähe abil edastada teavet, mis sõnades väljaöelduna läheks liiga pikaks, seda eriti telegraafiside puhul. Tunduvalt lihtsam on telegraafis edastada “PSE QSY 14250” kui “”PSE CHANGE UR FREQ TO 14250”.

Samas ei tasu harvaesinevaid Q-koode pruukida telefonisides: ajavõidu asemel Te hoopis kaotate aega, kuna korrespondent peab mõistatama, mida öelda taheti. Q-koodi saab esitada nii küsimusena kui ka vastusena. Esimesel juhul lisatakse lõppu küsimärk, telefonisides tõstetakse hääletooni.

Lühend Küsimus (selgitus) Vastus (selgitus)
QRL Kas olete hõivatud? (või) Kas sagedus on hõivatud? Olen hõivatud. (või) Sagedus on hõivatud, palun ärge segage.
QRM Kas teid segatakse? Kas esineb häireid? Mind segatakse.
QRN Kas teil esineb staatilisi häireid? Siin on staatilisi häireid
QRO Kas ma peaksin suurendama saatevõimsust?   Suurendage saatevõimsust.
QRP Kas ma peaksin vähendama saatevõimsust? Vähendage saatevõimsust.
QRQ Kas ma peaksin edastama kiiremini (telegraaf)? Edastage kiiremini.
QRS Kas ma peaksin edastama aeglasemalt? Edastage aeglasemalt.
QRT Kas ma peaksin saate lõpetama? Lõpetage saade.
QRX Millal te mind uuesti kutsute? (kasutatakse ka lühikese pausi alguses) Kutsun teid hiljem uuesti.
QRZ Kas keegi kutsub mind? T eid kutsub ... (kutsung) sagedusel ... kHz (MHz).
QSB Kas minu (jaama) signaali tugevus kõigub? T eie (jaama) signaali tugevus kõigub.
QSL Kas kinnitate info vastuvõttu ? (kasutatakse
ka sidet kinnitava kaardi nimetusena)
Kinnitan info vastuvõttu.
QSO Kas teil on otseühendus ... (kutsung) jaamaga või saate temaga ühendust läbi vahendusjaama? Mul on otseühendus ... (kutsung) jaamaga - kasutan vahendusjaama. (kasutatakse ka sõnade "side" ja "ühendus" asemel)
QSY Kas ma peaksin vahetama töösagedust? Vahetage töösagedust.
QTH Milline on teie asukoht? Minu asukoht on ... (asukoht või muud asukohta määravad andmed).

Täielik Q-koodide nimekiri: http://www.kloth.net/radio/qcodes.php

Allikas: Algaja Raadioamatööri Teatmik (Jüri Ruut, 2006)

Raadioklubi toetajad