Selleks, et morse sides info edastamist kiirendada, kasutatakse väga palju lühendeid, mis on üle kandunud ka mikrofoni sidesse. Kõige tuntumad neis on CQ (kõigile) ning 73 (parimad tervitused, kõike head).

Allpool on pisike kokkuvõte kasutusolevatest lühenditest (mitte kõik). Tabelites on kuvatud lühend ning selle inglise keelne vaste. Kuna enamus lühenditest on tuletatud inglise keelsetest sõnadest on neid nii lihtsam seostada ja meelde jätta.

Antud lühendeid ei kasutata mitte ainult morse sides vaid väga laialdaselt ka erinevates digi side tööliikides.


0...9 

Lühend ENG EST
161 Best Regards and Love & Kisses (73 + 88) Parimad soovid ja armastuse ja suudlustega (73 + 88)
33  Fondest Regards Parimad soovid
55 Best Success Edu
72 Best Regards (used by QRP operators) Parimad soovid (kasutuses QRP operaatorite poolt)
73 Best Regards Parimad soovid
88 Love & Kisses Armastuse ja suudlustega

 

A

Lühend ENG EST
A Short hand for the number 1 Numbri 1 lühendus
ABT About Umbes
AGN Again Uuesti
AM Amplitude modulation Amplituud modulatsioon
ANS Answer Vastus
ANT Antenna Antenn
AR End of transmission Side lõpp
AS Wait (When sent with no spacing between letters) Oota (kui saadetakse tähed kokku ilma pausita märkide vahel)

 

B

Lühend ENG EST
B4 Before  Enne 
BC Broadcast Ülekanne
BCNU Be Seeing You Nägemiseni
BD Bad Halb
BK, BRK Back or Break Tagasi või Katkesta
BN, BEN Been Olenud
BTU Back To You Tagasi sulle
BURO QSL Bureau QSL büroo

 

C

Lühend ENG EST
C Correct  Õige, korrektne 
CB Callbook or Citizen band  Logiraamat või CB ehk 27MHz bänd
CBA Call Book Address Logiraamatu aadress
CFM Confirm Kinnitus
CL Closing Station Down Panen jaama kinni
CLDY Cloudy Pilves
CLG Calling Kutsun, kutsub
CLR Clear Selge
CONDX Conditions Tingmused
CONGRATS Congradulations Õnnitlused
CPI, CPY Copy Vastuvõetud, arusaadud
CQ General Call for a QSO (Contact) Üldine kutsung, kõigile - kõigile
CUD Could Külm
CUL See you later Nägemiseni, näeme hiljem

 

D

Lühend ENG EST
DE From (eg... W3AA de W3DF) Kellelt või siin on (ES7GN de ES2VK)
DR Dear (Used by overseas Hams for Sir, Mister) Austatud, lugupeetud 
DSB Double sideband Mõlema külgribaga
DSW Dosvidania (Russina, See You Again) Nägemiseni, kohtumiseni (vene keelest)
DWN Down Alla
DX Long Distance Contact, or a Rare Station Kaugside või haruldane kutsungE

Lühend ENG EST
EFHW End Fed Half Wave (type of antenna) Otsast toitega poollaine antenn 
EFW End Feed Wire (type of antenna) Otsast toitega traatantenn 
EL Element (as in 3 Element Yagi) Element (antenni elementide arvu tähistmaiseks)
ENUF Enough Piisavat
ES And Ja

 

F

Lühend ENG EST
FB Fine Business (Ham jargon for very good) Väga hea
FD Field Day Välipäev 
FER, FR For Millegi jaoks
FONE Phone (as in SSB or AM) Mikrofoniside
FM Frequency Modulation Sagedusmodulatsioon, FM side
FQ, FREQ Frequency Sagedus
FWD Forward Edasi
FW Full Wave Täislaine

 

G

Lühend ENG EST
GA Good Afternoon or Go Ahead Tere päevast või mine edasi
GB Good bye Head aega
GD Good or Good Day Hea või Head päeva
GE Good evening Tere õhtut
GG Going Läheb
GMT Greenwich Mean Time Greenwich aeg ehk nullmeridiaani aeg (sama mis UTC)
GN Good Night or Gone Head ööd või kadunud
GND Ground Maandus
GP Ground Plane Ground Plane antenn
GRT, GT Great Suurepärane

 

H

Lühend ENG EST
HAM Amateur Radio Operator Raadioamatöör
HI HI Laughter on CW Naer
HNY Happy New Year Head Uut Aastat
HPE Hope Loodan
HR Here or Ham Radio Siin või Raadioamatörism
HV Have or High Voltage On või Kõrgepinge
HVY Heavy Tugev
HW, HW? How or How Do You Copy Me? Kuidas või Kuidas kuulsite?

 

I

Lühend ENG EST
I I I Repeat  Kordan
INV VEE Inverted Vee Inverted V antenn

 

J

Lühend ENG EST
JA Japan Jaapan
JMP Jump Hüpe

 

K

Lühend ENG EST
K Please transmitt Palun vastust
KEY Device used to send morse manually Käsivõti
KEYER Electronic device to send morse dits and dahs. Elektronvõti
KN Only the station I am working should transmit
(sent with no space between the letters)
Ainult minu korrespondent võib vastata
(saadetakse ilma pausita tähtede vahel)
KNW Know Tean
KW Kilowatt Kilovatt

 

L

Lühend ENG EST
LOOP Type of antenna  Antenni tüüp
LSB Lower Sidband Alumine külgriba
LSN Listen Kuula
LW Long Wire Traatantenn

 

M

Lühend ENG EST
MGR QSL Manager QSL manager
MNI Many Palju, mitmeid
MO Month Kuu
MSG Message Sõnum
MULT Multipler Kordaja
MW Mega-watt, Milli-watt Megavatt või Millivatt

 

N

Lühend ENG EST
N No or the number 9  Ei või 9 (RST saatmisel 5NN)
NIL Nothing Heard or No Copy Midagi ei õnnestunud aru saada (vastu võtta)
NR Near or Number Ligidal või Number
NW Now or North West Nüüd või Kirre

 

O

Lühend ENG EST
OM Old Man (Ham jargon for an experienced operator) Vana mees (kogenud amatöör)
OP Operate or Name Tööta või Nimi (näiteks: OP VEIKO)
OPR Operator or Operate Nimi või Tööta
OT Old Timer Vana kala (pikaaegne amatöör)

 

P

Lühend ENG EST
PADDLE Key used with electronic keyers to send dits and dahs
automatically with a sideways motion
Elektronvõtme manipulaator
PSE Please Palun
PWR Power Võimsus
PO Power output or Post Office Väljundvõimsus või Postkontor
PFX Prefix (first letters of a call sign including the number) Kutsungi prefiks koos numbriga

 

Q

Lühend ENG EST
QSL, QSL? I am acknowledging receipt. Can you acknowledge receipt? Kõik vastuvõetud, Kas said kõik vastu võetud?
QSLL 100% QSL Kõik 100% vastu võetud (aru saadud).
Q-Code   Loe lisa Q koodide kohta.

 

R

Lühend ENG EST
R Message Received or Correct, or Roger (affirmative) Vastuvõetud või kinnitusena Õige (roger)
RCV Reveive Vastuvõtt
RCVD Received Vastuvõetud
RCVR Receiver Vastuvõtja
RIG Station equipment Jaam (transiiver)
RPRT, RPT Report od Repeat Raport või Korda
RX Receiver or receive Vastuvõtja või vastuvõtma

 

S

Lühend ENG EST
SDR Software Defined Radio SDR
SFX Suffix (letters of a call sign after the number) Suffiks. Kutsungi numbrijärgne osa.
SHUD Should Peab, peaks
SIG Signal Signaal
SK This is my last transmission
(when sent with no space between letters),
or Silent Key
Side lõpp, viimane sesioon (saadetakse tähed kokku)
või meie hulgast lahkunud (vaikiv võti)
SN Soon Varsti
SNW Snow Lumi
SRI, SRY Sorry Vabandust
STN Station Jaam
SWL Short Wave Listener Kuuldeamatöör
SW Short Wave Lühilaine

 

T

Lühend ENG EST
T Short hand for the number Zero Numbrite saatmisel nulli lühend
TEST Contest Võistlus
TFC Traffic Liiklus
TIL Until Kuniks
TKS, TNX Thaks Tänud
TCVR Transceiver Transiiver
TT That See
TU Thank You Tänan
TX Transmitter Saatja

 

U

Lühend ENG EST
U You  Sina
UFB Ultra Fine Business (Ham jargon for very good - excellent) Vga häst tehtud (släng)
UR Your Sinu
USB Upper Sideband Ülemine külgriba
UTC Universal Time Coordinated (same as GMT) Universaal aeg (sama mis GMT)

 

V

Lühend ENG EST
VERT Vertical Antenna Vertikaal antenn
VFO Variable Frequency Oscillator Muudetava sagedusega ostsillaator
VY Very Väga

 

W

Lühend ENG EST
W Watts Vatt (võimsuse mõõtühik)
WAT What? Mida?
WID With Koos
WK Work or Week Töö või Nädal
WKD Worked On töödanud või töötas (korrespondendiga sidet pidanud)
WKG Working Töötab
WL Will  
WPM Words Per Minute (a measure of code speed) Sõnu minutis (morse kiirus)
WRK Work Töö
WX Weather Ilm

 

X

Lühend ENG EST
XCVR Transceiver Transiiver
XMTR Transmitter Saatja
XTAL Crystal Kvarts
XYL Wife Naine

 

Y

Lühend ENG EST
YF Wife Naine
YL Young Lady Naine, nais amatöör
YR, YRS Your (yours) or Year (Years) Sinu või Aasta(d)

 

Z

Lühend ENG EST
Z Zulu, GMT or UTC Universaalaeg, sama mis GMT või UTC
ZZ, ZZZ Sleep Magama

 

Raadioklubi toetajad