1. Raadio- ja elektrotehnika teooria (30)
2. Raadio- ja elektrotehnika komponendid (10)
3. Raadio- ja elektrotehnika ahelad (10)
4. Raadiovastuvõtuseadmed (11)
5. Raadiosaateseadmed (10)
6. Antennid ja fiidrid (10)
7. Raadiolevi (10)
8. Mõõtetehnika ja selle kasutamine (10)
9 .Raadiohäired ja elektromagnetiline ühildatavus (10)
10. Ohutustehnika (9)
11. Amatöörjaama opereerimise reeglid ja protseduurid (10)
12. Amatöörraadioside siseriiklik ja rahvusvaheline õiguslik regulatsioon (20)

 

 1. Raadio- ja elektrotehnika komponendid (30)

  1. Milliseid laineid kasutatakse raadiosides?
   Raadiolaineid;
   Sidelaineid;
   Raadiosides ei kasutata laineid;

  2. Raadiolained läbivad 300 000 kilomeetrit
   1 sekundiga;
   1 päevaga;
   1 valgusaastaga;

  3. Mis vahe on elektromagnetlainetel ja raadiolainetel?
   Elektromagnetlained levivad vaakumis;
   Nad levivad erineva kiirusega;
   Neil polegi vahet;

  4. Mida ühist on elektromagnetlainetel ja raadiolainetel?
   Kõik raadiolained on elektromagnetlained;
   Nad levivad helikiirusega;
   Neil pole midagi ühist;

  5. Mida ühist on valgusel ja raadiolainetel?
   Nad on elektromagnetlained;
   Nad levivad helikiirusega;
   Neil pole midagi ühist;

  6. Mis vahe on raadiolainetel ja helilainetel?
   Helilained on raadiolainetest kiiremad;
   Helilaine ei suuda levida õhus;
   Helilaine ei ole elektromagnetlaine;

  7. Raadiolaine on:
   Umbes miljon korda kiirem kui helilaine;
   Umbes kaks korda aeglasem kui helilaine;
   Sama kiire kui helilaine;

  8. Mille poolest sarnanevad pikklained, kesklained, lühilained ja ultralühilained?
   Nad on elektromagnetlained;
   Neil on sama lainepikkus;
   Nad ei sarnane üksteisega;

  9. Mis vahe on pikklainetel, kesklainetel, lühilainetel ja ultralühilainetel?
   Ultralühilained levivad helikiirusel;
   Neil on erinev lainepikkus;
   Neil ei ole mingit vahet;

  10. Mis on lainepikkus?
   Aeg, mis lainel kulub 300 000 kilomeetri läbimiseks;
   Vahemaa kahe laineharja vahel;
   Lainel ei ole pikkust;

  11. Mis on sagedus?
   Aeg, mis lainel kulub 300 000 kilomeetri läbimiseks;
   Vahemaa kahe laineharja vahel;
   Ajaühikus kiirgunud lainete arv;

  12. Kuidas on seotud elektromagnetlaine lainepikkus ja sagedus?
   Lainepikkus meetrites on võrdne sagedusega hertsides;
   Mida väiksem lainepikkus, seda suurem sagedus;
   Nad ei ole omavahel seotud;

  13. Kui saadetava raadiolaine sagedus suureneb 2 korda, siis tema lainepikkus:
   Väheneb 2 korda, sest laine jõuab enne järgmise laine kiirgamist läbida 2 korda väiksema teepikkuse;
   Suureneb 2 korda, sest laine jõuab enne järgmise laine kiirgamist läbida 2 korda suurema teepikkuse;
   Lainepikkus ei muutu;

  14. Raadiolaine pikkust mõõdetakse:
   Hertsides;
   Meetrites;
   Raadiolaine pikkust ei saa mõõta;

  15. Raadiolaine sagedust mõõdetakse:
   Hertsides;
   Meetrites;
   Raadiolaine sagedust ei saa mõõta;

  16. Miks kasutatakse mõõtühikute ees liiteid “piko-”, “nano-”, “mikro-”, “milli-”, “kilo-“, “mega-“, “giga-”, “tera”?
   Selleks, et vähem nulle kirjutada;
   Ilma eesliiteta ühikute kirjutamine pole lubatud;
   Eesliiteid ei tohi mingil juhul kasutada;

  17. Miks kasutatakse mõõtühikutes eesliidet “mega”?
   Tegemist on eesliitega, mis lisatakse eriti sümpaatsele mõõtühikule;
   Ühiku väärtuse miljonikordseks suurendamiseks;
   Ühiku väärtuse miljonikordseks vähendamiseks;

  18. Kuidas on seotud sagedused 5 000 000 hertsi ja 5 megahertsi?
   5 000 000 hertsi on suurem kui 5 megahertsi
   5 000 000 hertsi on väiksem kui 5 megahertsi
   Nad on võrdsed;

  19. Kuidas on seotud sagedused 5 000 hertsi ja 5 megahertsi?
   5 000 hertsi on suurem kui 5 megahertsi
   5 000 hertsi on väiksem kui 5 megahertsi
   Nad on võrdsed;

  20. Kuidas on seotud sagedused 5 mHz ja 5 MHz?
   5 mHz on suurem kui 5 MHz
   5 mHz on väiksem kui 5 MHz
   Nad on võrdsed;

  21. Kilovatt on:
   1 vatt;
   1000 vatti;
   0,001 vatti;

  22. Te töötate sagedusel 14 250 kHz ja tahate sagedust muuta 5 kHz ülespoole. Te valite uueks töösageduseks:
   14 255 kHz;
   14 245 kHz;
   19 250 kHz;

  23. Kuidas on seotud suurused 10 kilohertsi ja 10 millivolti?
   10 kilohertsi on suurem kui 10 millivolti;
   10 kilohertsi on väiksem kui 10 millivolti;
   Nad ei ole seotud;

  24. Mida mõõdetakse vattides?
   Võimsust;
   Kaitseriietuse pehmust;
   Lainepikkust;

  25. Mida mõõdetakse voltides?
   Sagedust;
   Kaitseriietuse voltide arvu;
   Pinget;

  26. Mida mõõdetakse oomides?
   Oomegategurit;
   Takistust;
   Sagedust;

  27. Mida mõõdetakse amprites?
   Voolutugevust;
   Levitegurit;
   Sagedust;

  28. Mida mõõdetakse hertsides?
   Elektrivoolu kahjulikku mõju südamele;
   Sagedust;
   Lainepikkust;

  29. Mida mõõdetakse meetrites?
   Takistust;
   Lainepikkust;
   Sagedust;

  30. Lainepikkust mõõdetakse meetrites, kuna:
   Meeter on pikkusühik;
   Elektromagnetlained levivad väga suure kiirusega;
   Meetri kasutamisel saavutatakse kõige suurem saatja võimsus;


 2. Raadio- ja elektrotehnika teooria (10)

  1. Vaske kasutatakse raadiotehnikas seetõttu, et sellest valmistatud detailid:
   Juhivad hästi elektrit;
   On head isolaatorid;
   Sulavad kergesti;

  2. Kaablite ja juhtmete ümber oleva plastmassikihi ülesanne on:
   Kaabli elektriline isoleerimine;
   Lühise korral kõrge temperatuuri tekkimise vältimine;
   Kaabli juhtivuse parandamine;

  3. Pooljuhi põhiomaduseks on:
   Juhib elektrit metallidest halvemini, kuid isolaatoritest paremini;
   Saab jootmise abil montaažplaadile kinnitada;
   Ei saa kasutada raadiolampides;

  4. Raadiolampide kohta saab öelda:
   Neid enam ei kasutata;
   Neid kasutatakse elektroonikaseadmetes;
   Neis ei saa kasutada pooljuhte;

  5. Miks kasutatakse isolaatorite valmistamiseks portselani?
   Portselan on vastupidav ja ei juhi elektrit;
   Portselanist valmistatud isolaatorid on valged;
   Portselan juhib väga hästi elektrit;

  6. Antennikaabli ühendamiseks transiiveriga kasutatakse:
   Sulavkaitset;
   Pistikut ja pistikupesa;
   Transformaatorit;

  7. Takisteid kasutatakse:
   Raadiojaama ruumi võõraste isikute tuleku takistamiseks;
   Sobiva takistusega vooluahelate koostamiseks;
   Elektrienergia tarbimise vähendamiseks öisel ajal;

  8. Miks kasutatakse raadiodetailide monteerimisel jootmist?
   Korralik jootmine tagab hea ühenduse;
   Joodetud detailid peegeldavad paremini valgust;
   Sulavkaitse rakendub joodetud detailide puhul paremini;

  9. Kuidas ühendaksite omavahel kaks vasktraati?
   Kasutate juhtsõlme kontrollsõlmega;
   Panete otsad lähestikku, nii et magnetjõud mõjuma hakkavad;
   Joodate kokku;

  10. Kui sulavkaitse läbi põleb, Te:
   Uurite, miks kaitse läbi põles;
   Asendate sulavkaitsme vastupidavamaga;
   Ei kasuta edasises töös sulavkaitsmeid;


 3. Raadio- ja elektrotehnika ahelad (10)

  1. Alalisvooluahela kohta võib öelda:
   Pinge polaarsus selles ahelas ei muutu;
   Pinge polaarsus selles ahelas muutub;
   Alalisvooluahela otstel on pinge alati +1,5 volti;

  2.  Vahelduvooluahela kohta võib öelda:
   Pinge ja voolutugevus selles ahelas ei muutu;
   Pinge polaarsus selles ahelas muutub;
   Vahelduvvooluahela otstel on pinge maksimumväärtus alati 220V;

  3. Transiiver vajab toiteks 12-voldilist alalispinget. Selle saamiseks Te:
   Vähendate elektrivõrgu pinget peakilbist 12 voldini;
   Kasutate elektrivõrgu ja transiiveri vahel alalistoiteplokki;
   Kasutate elektrivõrgu ja transiiveri vahel potentsiomeeterlülitust;

  4. Toiteploki ülesandeks on:
   Seadmete sobiva toitepingega varustamine;
   Seadmetest väljuva pinge tagastamine elektrivõrku;
   Imiku toitmine vanemate äraolekul;

  5. Teil on vaja valmistada maanduskontuur. Selleks Te kasutate:
   Ülitugevat klaaskiudu;
   Pikka metallvarrast;
   Eriotstarbelist plastikkontuuri;

  6. Maandusjuhe on vajalik selleks, et:
   Vältida seadmete tuulega lendutõusmist;
   Välistada seadme korpuse sattumine pinge alla;
   Suurendada saatja võimsust;

  7. Maandusjuhtme paigaldamisel on kõige olulisem:
   Valida võimalikult hinnaline materjal;
   Paigaldada juhe läbilöögi vältimiseks maast võimalikult kõrgele;
   Tagada juhtme võimalikult hea ühendus maaga;

  8. Raadioseadmetes kasutatakse sulavkaitsmeid järgmisel otstarbel:
   Jootetina sulamistemperatuuri alandamiseks, et raadiodetailid ei kahjustuks;
   Vooluahela katkestamiseks liiga suure koormuse puhul;
   Jää eemaldamiseks talvisel ajal kaitseks saatja lõppastme külmumise eest;

  9. Akude laadimiseks Te:
   Ühendate laetava aku elektrivõrku kolmefaasilise pistiku abil;
   Kasutate akulaadijat;
   Ühendate laetava aku elektrivõrgu nulljuhtmega, jälgides maanduse saavutamist;
  10. Miks kasutatavad juhtmed ei või olla liiga väikese läbimõõduga?
   Nad kuumenevad liialt;
   Nad on silmaga halvasti nähtavad;
   Nad raiskavad liiga palju materjali;

 4. Raadiovastuvõtuseadmed (11)

  1. Raadiolainete vastuvõtmiseks saab kasutada:
   Raadiovastuvõtjat;
   Transiiverit;
   Mõlemat;

  2. Raadiovastuvõtja võtab vastu:
   Helilaineid;
   Raadiolaineid;
   Nii heli- kui raadiolaineid;

  3. Kuidas jõuab antenni juurde saabunud helisignaal vastuvõtjasse?
   Mööda antennikaablit;
   Mööda maanduskaablit;
   Ei jõuagi;

  4. Raadiolainete vastuvõtul on vajalik:
   Antenn;
   Raadiovastuvõtja;
   Nii antenn kui raadiovastuvõtja;

  5. Vastuvõtja häälestamiseks soovitavale jaamale:
   Kasutatakse laineala häälestusnuppu;
   Keeratakse helitugevuse regulaatori nuppu soovitud sageduse saavutamiseni;
   Helistatakse teise jaama operaatorile ja palutakse tal end häälestada Teie vastuvõtusagedusele;

  6. Operaatori poolt kuuldav signaal:
   Tekib raadiovastuvõtja poolt vastuvõetud ja töödeldud raadiosignaalist;
   Tekib raadiovastuvõtja poolt vastuvõetud helisignaalist;
   Tekib iseenesest;

  7. Kõrvaklappidest kuuleb operaator:
   Raadiolaineid;
   Helilaineid;
   Seisulaineid;

  8. Transiiveri helivaljusregulaatori nupu keeramisel:
   Muudetakse transiiveri poolt vastuvõetava raadiosignaali sagedust;
   Muudetakse kõrvaklappidesse või valjuhääldisse jõudva heli tugevust;
   Muudetakse raadiosaatja poolt kiiratava signaali tugevust;

  9. Transiiveri S-meeter näitab:
   Vastuvõetava signaali tugevust;
   Vastuvõetava signaali loetavust;
   Transiiveri S-teguri suurust;

  10. Kui vastuvõtjal pole S-meetrit, saab operaator signaali tugevust hinnata:
   Spektrianalüsaatoriga;
   Testriga;
   Kuulmise järgi;

  11. Mis on kõrvaklappide kasutamise eeliseks vastuvõtul võrreldes valjuhääldiga?:
   Vastuvõetav signaal segab vähem ruumisviibijaid ja nemad segavad vähem kuulamist;
   Kõrvaklapid tarbivad oluliselt vähem energiat;
   Valjuhääldist tulev signaal on kõrgsageduslik;

 5. Raadiosaateseadmed (10)

  1. Raadiosignaali saatmiseks saab kasutada:
   Ostsillograafi;
   Transiiverit;
   Spektrianalüsaatorit;

  2. Mida on vaja omada telefonitööks ettenähtud raadiojaamas?
   Telegraafivõtit;
   Mikrofoni;
   Madalpääsfiltrit;

  3. Mikrofoni otstarbeks on:
   Hääle muundamine elektriliseks signaaliks;
   Hääle edastamine otse antenni;
   Helisignaali täielik summutamine;

  4. Käsitelegraafivõtme otstarbeks on:
   Telegraafirežiimis raadiosaatja lülitamine saatele ja saate katkestamine;
   Automaatne telegraafikoodi genereerimine;
   Edastatava signaali toonikõrguse tagamine;

  5. Transiiveri laineala häälestusnupu keeramisel:
   Muudetakse mikrofoni kaudu edastatava madalsagedussignaali sagedust;
   Muudetakse transiiveri poolt saadetava ja vastuvõetava raadiosignaali sagedust;
   Muudetakse kõrsvaklappidesse edastatava madalsagedussignaali sagedust;

  6. Raadiosaatja võimsuseks nimetatakse:
   Raadiosaatja suurust;
   Saatja poolt ajaühikus kiiratavat energiahulka;
   Vastuvõetava korrespodendi signaali tugevust;

  7. Mis on saatjas kasutatavate ekraanide otstarve?
   A. Korrespondendi signaali parem summutamine;
   B. Kaitse ebasoovitava kõrgsagedusliku kiirguse eest;
   C. Filmi vaatamiseks töö vaheajal;

  8. Kui raadiosaatja võimsust suurendada, siis korrespondendi pooltvastuvõetav signaal:
   Muutub loetavamaks;
   Muutub tugevamaks;
   Jääb samaks;

  9. Kui Teile öeldakse, et Teie signaal on moonutatud, siis Te:
   Suurendate võimsust, et signaali kvaliteeti parandada;
   Palute korrespondendil Teid mitte solvata;
   Kontrollite saatja korrasolekut;

  10. Naabermajas oleva amatööriga jutuajamiseks Te:
   Kasutate nii palju võimsust kui võimalik, et naaber paremini kuuleks;
   Kasutate nii vähe võimsust kui võimalik, et naabri vastuvõtuseadmeid mitte kahjustada;
   Helistate side pidamiseks naabri telefonile;

 6. Antennid ja fiidrid (10)

  1. Miks on transiiverile vaja antenni?
   Ilma antennita pole vastuvõtt ja saatmine võimalik;
   Antenn kaitseb välgulöögi eest;
   Antenn maandab aparatuuri ja välistab elektrilöögi ohu;

  2. Miks on antenni ja transiiveri vahel antennikaabel?
   Kõrgsagedussignaalide edastamiseks transiiveri ja antenni vahel;
   Transiiveri täielikumaks maandamiseks;
   Mikrofonist pärineva helisagedussignaali antenni juhtimiseks;

  3. Miks antenn lahutatakse äikese ajaks transiiverist?
   Vihma ajal võib vesi antennikaablit pidi transiiverisse tungida;
   Korrespondent kuuleb elektrilaengutest mõjutatud signaali moonutatuna;
   Äikese ajal tekkivad elektrilaengud võivad transiiverit ja operaatorit kahjustada;

  4. Milline allpooltoodud teguritest on antenni juures oluline?
   Antenn peab olema valmistatud tsingi ja vase sulamist;
   Antenn peab olema õigete mõõtmetega;
   Antenni peab saama pöörata;

  5. Millised on üldjuhul lühilaineantenni mõõtmed?
   Tunduvalt väiksemad lainepikkusest;
   Umbes sama suur kui lainepikkus;
   Antenni mõõtmed ei sõltu lainepikkusest;

  6. Mida nimetatakse suundantenniks?
   Antenni, mis teatud suundadesse kiirgab paremini või võtab teatud suundadest paremini vastu;
   Antenni, mis suunab end Maa magnetjõujoonte sihis magnetpooluse suunda;
   Antenni, mida saab pöörata;

  7. Miks suundantenne tavaliselt pööratakse?
   Antenni paigutamiseks transiiverist võimalikult kaugele;
   Antenni orienteerimiseks suunda, kust võib oodata maksimaalset vastuvõetava ja saadetava signaali tugevust;
   Antenni keeramiseks Maa magnetväljaga risti ja demagneetimiseks;

  8. Miks on raske valmistada antenni 160 meetri lainealale?
   Antenni mõõtmed on väga suured;
   160 meetri lainealal ei suuda signaal antennist kiirguda;
   Antenni suunatoime ei lase teda põhjasuunast mujale keerata;

  9. Miks on raske valmistada ultralühilaineantenni?
   Ultralühilaineantenni valmistamisel on vaja suurt täpsust;
   Ultralühilaineantennide tegemisel on kasutatud alumiiniumi;
   Maa magnetväli ei suuda ultralühilaineantenni enda sihis orienteerida;

  10. Miks ultralühilaineantenni ei saa kasutada lühilainealal?
   Lühilaineantenni mõõtmed peavad olema ultralühilaineantenni mõõtmetest tunduvalt suuremad;
   Lühilaineantennide tegemisel on kasutatud vaske;
   Pööraja ei suuda ultralühilaineantenni õigesse suunda keerata;

 7. Raadiolevi (10)

  1. Mis on raadiolevi?
   Võimalus kuulata avalikus kohas asuva raadiovastuvõtjat;
   Raadiokaupluste võrk raadioamatööride varustamiseks;
   Raadiolainete võime levida tekkimiskohast kaugemale;

  2. Ionosfääri seisundit ja raadiolainete levi mõjutab kõige rohkem:
   Päike;
   Kuu;
   Veenus;

  3. Ionosfäär on raadiosides oluline, kuna ta:
   Mõjutab raadiolainete levi;
   Ümbritseb raadiojaama vahetut ümbrust;
   Teeb võimalikuks raadiolainete tekkimise;

  4. Lühilainete kauglevi on võimalik tänu:
   Lühilainete peegeldumisele ionosfäärilt ja maapinnalt;
   Otsese nähtavuse piirkonna laienemisele lühilainete toimel;
   Maa ja Päikese kerakujulisusele;

  5. Raadiolainete otsenähtavuse leviala on võimalik suurendada, kui:
   Vähendada oluliselt Maakera kumerust;
   Tõsta antenn võimalikult kõrgele;
   Kasutada jämedamat antennikaablit;

  6. Päikeselt saabuvate osakeste tõttu tekkinud magnettormid:
   Aitavad raadiolainete abil avastada teisi universumi tsivilisatsioone;
   Halvendavad oluliselt raadiolainete levi lühilainetel;
   Ei mõjuta raadiolainete levi;

  7. Päevasel ajal saate Te 160 m ja 80 m lainealal tõenäoliselt kuulda:
   Ainult kohalikke jaamu, mis asuvad otsese nähtavuse piirkonnas;
   Kõiki jaamu üle maailma;
   Ainult DX-jaamu;

  8. Öisel ajal saate Te 10 m lainealal tõenäoliselt kuulda:
   Ainult kohalikke jaamu, mis asuvad otsese nähtavuse piirkonnas;
   Kõiki jaamu üle maailma;
   Ainult DX-jaamu;

  9. Kui Te soovite ühel ja samal lainealal ööpäev läbi kaugsidesid teha, peaksite valima:
   160 meetri lainela;
   20 meetri laineala;
   10 meetri laineala;

  10. Kauglevi ultralühilainetel on võimalik juhul, kui:
   Ionosfäär on piisavalt tihe, et ultralühilaineid peegeldada;
   Ionosfäär on piisavalt hõre, et ultralühilaineid maailmaruumi läbi lasta;
   Kauglevi ultralühilainetel pole mingil juhul võimalik;

 8. Mõõtetehnika ja selle kasutamine (10)

  1. Mõõteriista kasutamisel:
   Peate jägima, et mõõteriista hoitakse hoolikalt ja kasutatakse ainult ettenähtud otstarbel;
   Peate jälgima, et mõõteriista näidu õigsust oleks perioodiliselt kontrollitud;
   Mõlemad eespool toodud tingimused on olulised;

  2. Kuidas mõõteriistu kontrollitakse?
   Mõõdetakse tuntud suurusega parameetrit ja vaadatakse, kas mõõteriista näit läheb oodatava näiduga kokku;
   Mõõteriist on korras, kui näidu lugemisega pole probleeme;
   Mõõteriistu pole vaja kontrollida, kuna tootja on neile andnud piisava garantii;

  3. Digitaalnäiduga mõõteriista eeliseks osutiga mõõteriista ees on:
   Suurem täpsus;
   Suurem töökindlus;
   Eespool toodud asjaolud ei sõltu mõõteriista näidu lugemise viisist;

  4. Kas digitaalnäiduga mõõteriista näidu õigsust on vaja kontrollida?
   Kontroll pole vajalik, kuna sellise mõõteriista näit on alati stabiilne ja kergesti loetav;
   Kontroll on vajalik iga mõõtmise ees ja järel, kuna selline mõõteriist võib näidata mida iganes;
   Kontroll on vajalik, kui tekib kahtlus näidu õigsuses, või kui mõõteriista pole pikka aega kontrollitud;

  5. Te tahate veenduda, et elektrivõrgust saadav pinge on 220 volti. SelleksTe saate kasutada:
   Kahte suure takistusega takistit;
   Testrit;
   Sagedusanalüsaatorit;

  6. Testri kasutamise põhieeliseks on:
   Kasutamismugavus, kuna üks seade võimaldab mõõta mitut parameetrit ja erinevaid mõõtepiirkondi;
   Suurem täpsus ja töökindlus võrreldes kõigi teiste mõõteriistadega;
   Seadme kergus;

  7. Testriga elektrivõrgust saadava pinge mõõtmisel:
   Tuleb välja lülitada kõik elektriseadmed;
   On vaja jälgida, et on valitud sobiv mõõtepiirkond;
   Tuleb kaks nädalat varem teatada Eesti Energiasse, et nad saaksid voolu katkestada;

  8. Testriga takistuse mõõtmisel tuleb jälgida järgmist:
   Mõõdetav takistus ei tohi olla liiga suur, kuna mõõteseade võib läbi põleda;
   Mõõdetav takistus ei tohi olla liiga väike, kuna mõõteseadme näitu ei õnnestu fikseerida;
   Mõõdetav takistus ei tohi olla pinge all;

  9. Antennielemendi pikkuse mõõtmiseks kasutatakse:
   Testrit;
   Mõõdulinti;
   Seisulainekoefitsienti;

  10. Kas saatja poolt kiiratava raadiolainete pikkuse mõõtmiseks saab kasutada joonlauda?
   Ei saa ainult siis, kui joonlaua mõõtmed erinevad tunduvalt lainepikkusest;
   Saab, kui mõõtja piisavalt kiiresti tegutseb;
   Ei saa, tuleb kasutada spektrianalüsaatorit;

 9. Raadiohäired ja elektromagnetiline ühildatavus (10)

  1. Milliseid raadiohäireid võib sidepidamine põhjustada?
   Televiisorite vilkumist ja häireid elektroonikaseadmete töös;
   Helivõimendusseadmetele vahelesegamist;
   Kõiki ülaltoodud häireid;

  2. Mis võib olla häirete põhjuseks amatöörsides?
   Lähedalasuvad elektriseadmed;
   Atmosfäärihäired või teised raadiojaamad;
   Kõik ülalloetletud asjaolud;

  3. Kas Päike võib põhjustada atmosfäärihäireid?
   Ei, sest Päike asub väga kaugel;
   Jah, sest Päikeselt jõuavad Maale ionosfääri seisundit mõjutavad osakesed;
   Päike suudab atmosfäärihäireid tekitada ainult päevasel ajal;

  4. Kui Teie naabrid kaebavad raadiojaama poolt põhjustatud raadiohäireid, siis:
   Viite raadiojaama viivitamatult mujale;
   Katsute selgusele jõuda, kas ja kuidas on häired Teie raadiojaama tööga seotud;
   Ostate naabritele paremad seadmed;

  5. Kui Teie naabrid kaebavad raadiojaama poolt põhjustatud liiga suure võrgupinge üle, siis:
   Viite raadiojaama viivitamatult mujale;
   Teete kõik endast oleneva, et võrgupinge normaliseerida;
   Soovitate neil pöörduda Eesti Energiasse, kuna liiga suur võrgupinge ei sõltu kuidagi Teie raadiojaamast;

  6. Kui raadiojaam asub suures linnas, siis sidepidamisel:
   Esineb rokem häireid kui maal, kuna linnas on rohkem elektriseadmeid;
   Esineb vähem häireid kui maal, kuna linnamajad on kõrgemad;
   Häirete tugevus ei sõltu raadiojaama asukohast;

  7. Äikese ajal töötades tuleb silmas pidada, et:
   Äikesest tingitud häired segavad raadiosidet oluliselt;
   Tuleb vältida vee sattumist mööda kaablit transiiverisse;
   Äikese ajal ei tohi töötada;

  8. Teiste raadiojaamade poolt põhjustatud häirete kõrvaldamiseks:
   Saadetakse kaebus Sideametisse;
   Proovitakse muuta antenni suunda või segavalt jaamalt kõrvale häälestada;
   Kõik ülalloetletud teguviisid võivad aidata;

  9. Mida tuleb silmas, kui soovite reisilennukis amatöörsidet pidada?
   Transiiveri võimsus peab olema piisavalt väike, et mitte lennuki seadmetes häireid põhjustada;
   Suurtel kõrgustel esinevad atmosfäärihäired segavad sidepidamist oluliselt;
   Reisilennukis ei tohi sidet pidada;

  10. Kui ultralühilainel hakkavad Teid segama kauged jaamad, siis:
   Lõpetate viivitamatult töö;
   Ei pane neid lihtsalt tähele;
   Katsute nende jaamadega sidet saada, kuna levi on väga hea;

 10. Ohutustehnika (9)

  1. Miks antenn ei tohi olla elektriliinide vahetus läheduses?
   Elektriliinid neelavad antennist kiirgunud elektromagnetlained ja signaali tugevus langeb järsult;
   Elektriliinidest kiirguvad madalsageduslikud elektromagnetlained segavad vastuvõttu;
   Antenni ja elektriliiniga kokkupuutel juhtub õnnetus;

  2. Mida tuleb silmas pidada, kui paigaldate antenni järsu kaldega jäätunud plekk-katusele?
   Antenn peab läbilöögi vältimiseks jääma katusest vähemalt 3,5 meetri kõrgusele;
   Antenni paigaldamisel tohib vigastada jääkihti, kuid lubamatu on pleki kahjustamine;
   Jäätunud katusel ei tohi antennitöid teha;

  3. Kui katusele antenni pannes hakkab antenn kukkuma, siis Te:
   Hüppate antennile järele ja ei lase seda mingil juhul lahti, kuna antenni purunemisel on kahju suur;
   Lasete antennil kukkuda ja hoiatate teisi;
   Palute allolijatel antenn vastu võtta;

  4. Antennimasti ronides tuleb kindlasti kasutada:
   Julgestusvööd;
   Vähemalt üht kaasaskantavat välgukaitset iga kolme ronija kohta;
   Antennianalüsaatorit;

  5. Miks on vaja aparatuur maandada?
   Maandus tagab toitepingeahela katkematuse;
   Maandus kaitseb elektrilöögi ja aparatuuri riknemise eest;
   Maa peal olev aparatuuriga juhtub vähem õnnetusi kukkumise tõttu;

  6. Miks hoitakse töötades üks käsi selja taga, kui võib karta elektrilöögi saamist?
   Pole näha, et käed hirmust värisevad;
   Elektrilöögi saamisel ei moodusta käed südant läbivat vooluahelat;
   Tööriistade kasutamine ühe käega näitab osavust;

  7. Miks pinge all olevatest juhtmetest haaranud inimene ei suuda neist lahti lasta:
   Käelihastes tekib elektrivoolu mõjul kramp ja käed tõmbuvad rusikasse;
   Elektrivool tekitab sõltuvuse;
   Ilmselt on ta vähe trenni teinud ja nõrk;

  8. Miks on oluline, et kogu raadiojaama elektrivarustust saaks välja lülitada ühekorraga ja kiiresti?
   Seadmete ühekorraga väljalülitamine pikendab oluliselt nende tööiga;
   Raadiohäirete peale vihastele naabritele näitamiseks, et jaam ei tööta;
   Elektriõnnetuste puhul saab kõige kiiremini asuda kannatanu abistamisele või tulekahju kustutamisele;

  9. Kui Teie kaaslane saab elektrilöögi ja kaotab teadvuse:
   Veendute, et kaaslane pole voolu all ja hakkate viivitamatult tegema kunstlikku hingamist ja südamememassaaži;
   Hüüate appi või helistate mobiiltelefonilt numbril 112;
   Teete mõlemaid tegevusi samaaegselt;

 11. Amatöörjaama opereerimise reeglid ja protseduurid (10)

  1. Te kuulete Soome jaama kutsumas “CQ DX”. Pärast kutsumise lõppu Te:
   Edastate viivitamatult 3 korda oma kutsungi;
   Kuna leviolud on soodsad, hakkate ise sellel sagedusel kutsuma;
   Kuulate, kas keegi vastab, et saada aimu levitingimustest;

  2. Teie CQ-le vastanud jaam edastas oma kutsungi liiga kiiresti, nii et Te ei suutnud seda vastu võtta. Mida teete?
   Palute kutsungit aeglasemalt korrata;
   Vahetate laineala;
   Hakkate uuesti kutsuma, nagu poleks midagi kuulnud;

  3. Töötate sagedusel, kui keegi küsib: “Kas sagedus on hõivatud?” Mida teete?
   Vahetate viivitamatult sagedust, et teine amatöör sagedusel töötada saaks;
   Teavitate küsijat, et sagedus on hõivatud;
   Lülitate transiiveri häälestusrežiimi näitamaks, et olete sagedusel;

  4. Töötate sagedusel, kui Saksa jaam hakkab küsimata kutsuma “CQ DX”.Mida teete?
   Lahkute viivitamatult sageduselt, kuna DX-sidet pidavad jaamad on eelisolukorras;
   Alustate kutsujaga sidet;
   Teavitate kutsujat, et sagedus on hõivatud, ja palute tal lahkuda;

  5. Küsite sagedusel: “Kas sagedus on hõivatud?” ja saate jaatava vastuse. Mida teete?
   Otsite uue vaba sageduse;
   Suurendate võimsust, et sagedusel olevast jaamast tugevam olla;
   Käsite sagedusel oleval jaamal viivitamatult lahkuda;

  6. Töötate sagedusel, kui keegi ütleb: “Oled loll”. Mida teete?
   Ei pööra segajale mingit tähelepanu;
   Tõestate segajale, et Te pole loll ja ta on eksiarvamusel;
   Tõestate segajale, et hoopis tema on loll;

  7. Algaja amatöör on Teiega side pidamisel hädas. Mida teete?
   Palute tal viivitamatult eetri risustamine lõpetada ja side katkestada;
   Katkestate ise side ja vahetate sagedust;
   Katsute teda igati julgustada ja soovite edu;

  8. Kolm sidet järjest on korrespondendid andnud raportiks 39. Mida teete:
   Palute anda raportiks 59;
   Suurendate võimsust;
   Katsute selgusele jõuda, kas transiiver on korras;

  9. Teile on kolm Jaapani korrespondenti järjest andnud raportiks 59. See tähendab, et:
   Jaapanisse on hea levi;
   Tuleb transiiveri korrasolekut kontrollida;
   Tuleb võimsust suurendada;

  10. Kuulete, kuidas sagedusel kutsuv jaam edastab oma kutsungit “EchoSierra-one-Alfa-Charlie”. Milline järeldus on õige?
   Tegemist on Ford Sierral töötava autojaamaga;
   Operaatori nimi on Charlie;
   Sidet saab pidada eesti keeles;

 12. Amatöörraadioside siseriiklik ja rahvusvaheline õiguslik regulatsioon (2/20)

  1. Millistele alltoodud tingimustele peab vastama raadioamatöör?
   Ta peab olema vähemalt 12 aastat vana;
   Ta peab oskama käsivõtmega telegraafisignaali edastada;
   Ükski eeltoodud tingimustest pole oluline;

  2. Miks raadioamatöörid sooritavad kvalifikatsioonieksami?
   Eksami edukas sooritamine tõendab nende oskusi amatöörside pidamiseks ja
   võimaldab taotleda raadiojaama tööluba;
   Eksami tegemine vabastab nad riigilõivu tasumisest tööloa taotlemisel;
   Kvalifikatsioonieksami sooritavad ainult inimesed, kellel pole kõrgharidust;

  3. Mida peab raadioamatöör tegema kutsungi saamiseks?
   Ostma raadiojaama ja alustama vabalt valitud kutsungiga tööd;
   Läbima arstliku kontrolli;
   Esitama tööloa saamise avalduse ja kvalifikatsioonieksami sooritamise tõendi Sideametisse;

  4. Mida tähendab lühend ERAÜ?
   Viisakusväljend telefonisides;
   Eesti Raadiotööliste Ametiühing;
   Eesti Raadioamatööride Ühing;

  5. Kes saavad olla ERAÜ liikmeteks?
   Kõik raadioamatöörid;
   Vähemalt 18-aastased raadioamatöörid;
   Vähemalt B-kvalifikatsiooniklassi omavad raadioamatöörid;

  6. Kes annab välja raadiojaama tööloa ja kutsungi?
   Sideamet;
   ERAÜ;
   Riiklik eksamikomisjon;

  7. Miks D-klassi amatöörid ei tohi töötada amatöörlainealast väljaspool?
   Signaali tugevus ja loetavus langeb järsult;
   Segatakse kommerts- ja teenistusjaamade tööd;
   Nendel lainealadel töötamine on lubatud ainult A-klassi amatööridele;

  8. Milleks amatöörsidet ei tohi kasutada?
   Isiklikust elust rääkimiseks;
   Vabadel teemadel rääkimiseks;
   Äri- ja tööasjade ajamiseks;

  9. Mida peab rasadioamatöör silmas pidama, kui ta soovib eetris edastada muusikat?
   Muusika edastamine on keelatud;
   Ta peab tagama muusika piisavalt hea kvaliteedi;
   Muusika edastamiseks tuleb maksta autoritasu teose avaliku esitamise eest;

  10. Kuulete telefonilainealal morsesignaali. Milline alljärgnevatest tegevustest on õige?
   Selgitate viisakalt, et telegraafitöö pole sellel lainealal lubatud;
   Katsute tema signaali kõigi vahenditega summutada;
   Ei tee midagi;

  11. Kuulete telegraafialal jaama, kes telefoni teel edastab CQ. Milline alljärgnevatest tegevustest on õige?
   Pärast kutsumise lõppu vastate ja sooritate side;
   Selgitate viisakalt, et telefonitöö pole sellel lainealal lubatud;
   Katsute tema signaali kõigi vahenditega summutada;

  12. Kuidas ära tunda eetris töötavat Eesti D-klassi amatööri?
   Tema kutsungi prefiks on “ES0”;
   Ta oskab töötada ainult eesti keeles ja telefonirežiimis;
   Tema kutsungi prefiksiks on “ES” ja kutsungi lõpp koosneb neljast tähest;

  13. Kuidas ära tunda eetris töötavat Eesti A-klassi amatööri?
   Tema kutsungi prefiks on “ES1”;Tema telegraafisaatekiirus on üle 30 sõna minutis;
   Tema kutsungi prefiksiks on “ES” ja kutsungi lõpp koosneb kahest tähest;

  14. Kui D-klassi amatöör töötab klubijaamast, siis:
   Ta saab töötamiseks kasutada ainult D-kvalifikatsiooniklassi amatööridele ettenähtud lainealasid ja saatevõimsust;
   Ta saab töötamiseks kasutada A- kvalifikatsiooniklassi amatööridele ettenähtud lainealasid ja saatevõimsust;
   Ta lisab oma kutsungile klubijaama kutsungi, eraldades need kaldkriipsuga;

  15. Kui suurt saatevõimsust võib kasutada raadioamatöör?
   Saatevõimsus ei tohi ületada tema kvalifikatsiooniklassile ettenähtut;
   Raadioamatöörid võivad kasutada piiramatut võimsust;
   Üle 10 kW võimsusega jaamaga töötamiseks tuleb hankida Sideameti luba;

  16. Mis näitab, et eetris töötab alaealine?
   Tal ei saa olla A- või B- kvalifikatsiooniklassi;
   Ta oskab töötada ainult telefonirežiimis;
   Eelpooltoodu põhjal pole seda võimalik öelda;

  17. Mida näitab raadioamatööri poolt kasutav kutsung ES9B?
   Tal on B-klassi amatööri tööluba;
   Jaam töötab Saaremaal;
   Raadiojaam kuulub ERAÜ-le;

  18. Te kuulete kutsumas jaama kutsungiga ES5/DJ0IB. See tähendab, et:
   Eesti amatöör töötab Saksamaalt;
   Saksa amatöör töötab Eestis;
   Eesti ja Saksamaa kutsungipiirkonnad on ühendatud;

  19. Te kuulete kutsumas jaama kutsungiga ES5JR/6. See tähendab, et:
   ES5JR kuulab sagedusel, mis on 6 korda väiksem kui saatesagedus;
   ES5JR on kuueaastane raadioamatöör;
   ES5JR töötab Võru-, Põlva- või Valgamaal;

  20. Te kuulete kutsumas jaama kutsungiga ES5YL/M. See tähendab, et:
   ES5YL töötab autost;
   ES5YL on meesterahvas;
   ES5YL töötab Inglismaa territooriumilt;
Scroll to top