Selleks, et mikrofoni sides info vigadeta eastada, kasutatakse veerimist. Nii on kirjapilt selgemini mõistetav ja läbi häirete paremini arusaadav. Allolevast tabelist leiate rahvusvahelise veerimistabeli koos enamlevinud alternatividega ja lisaks ka venekeelsed vasted nendele.

Loe edasi...

ARJ tööloa taotleja esitab Tehnilise Järelevalve Ametile vormikohase ARJ tööloa taotluse ja vajadusel järgmised dokumendid:

Loe edasi...

Amatöör raadiosides on kasutusel erinevad tööliigid. Allpool olevast tabelist leiad tööliigid koos kirjeldustega. Kui mõni kogenud amatöör märkab, et mõni tööliik on jäänud mainimata või on tekkinud juurde, siis andke sellest teada ja täiendame tabelit.

Loe edasi...

Allpool toodud tabelis on toodud sagedusvahemikud vastavalt IARU (International Amateur Radio Union) esimese regiooni sagedus plaanile. Iga laineala päises on kirjas Eestis lubatud sagedusvahemik.

Loe edasi...

Q-kood on välja töötatud selleks, et mõne tähe abil edastada teavet, mis sõnades väljaöelduna läheks liiga pikaks, seda eriti telegraafiside puhul. Tunduvalt lihtsam on telegraafis edastada “PSE QSY 14250” kui “”PSE CHANGE UR FREQ TO 14250”.

Loe edasi...

1836 demonstreeris Samuel Morse telegraafi abil info edastamist (üle juhtmete). Info edastati elektriliste signaalide jadana, kasutades selleks lühikesi ja pikki signaale (punktid ja kriipsud). Hiljem levis Morse koodi rahvusvaheline versioon laialdasse kasutusse. Laiemale üldsuusele on tuttav SOS hädakutsung (. . .   - - -   . . .).

Loe edasi...
Scroll to top