Juubelikutsungiga ES95X töötamise kokkuvõtmiseks toimus raadioklubis sellekohane arutelu. Et 3.märtsil möödus 22 aastat Viljandi Raadioklubi asutamisest, oli kokkusaamine veidi sünnipäevahõnguline.

Analüüsiti erikutsungiga töötamist, vahetati mõtteid seoses edaspidisega. Toimunu lühikokkuvõte (PowerPointi presentatsioon!) on selles materjalis.

Eesti raadioamatöörid tähistasid Vabariigi juubelit ES95 erikutsungite eetrissetoomisega perioodil 15.02.-03.03.2013. Eetris töötas 23 erinevat jaama, mille kutsungid olid ES95A-st kuni ES95Z-ni. Viljandist oli eetris kutsung ES95X. Peeti 1526 sidet maailma 77  erineva maaga, kasutades mikrofonisidet, telegraafi ja mitmeid digiside võimalusi. Operaatoriteks olid raadioamatöörid  ES7AM, ES7CA, ES7CE, ES7FU, ES7GM, ES7JW, ES7MB, ES7RU ja ES7TH.

Jõuluüritus raadioklubis

Selle aasta Jõuluüritus toimus traditsioonilises vormis. Kohvi- ja teetassi juures, kuidas kellelegi meeldis, aeti juttu mööduvast aastast, aga ka tulevatest võimalikest tegemistest. Lahkudes sooviti häid pühi ja head uue 2013. aasta saabumist.

"Antenn on sidepidaja parim abimees", ütleb Tõnu, ES7MB. Tema sõnu kinnitavad paar tundi peale antenni katusele tõstmist logisse ilmunud sided, teiste seas CO, CE, PY, YB, HS, OD maadega. Antenn ise on selline: Pilt 1, Pilt 2,

 Histrodamus,  MTÜ  Eesti Elava Ajaloo Keskus, mille  eesmärgiks on suurendada inimeste arusaama ajaloo voolust ja ajaloos toimunud protsessidest, korraldas konkursi, kus ES7FU  poolt kirjutatud tööRaadioamatörismi ajalugu Viljandimaal” sai täiskasvanute klassis igati väärika II koha.
Tore, et Hellar leidis aega sellise töö kirjutamiseks, küllap oli ka hindajatel seda huvitav lugeda!

Juulikuu eelviimasel nädalavahetusel toimus Viljandi raadioamatööride 2012. aasta suvine kokkutulek. Lisaks tavapärasele laagrielule oli ürituse kavas digiside  populariseerimine. Eriline tähelepanu oli suunatud Fieldhell sidepidamisele. Eetris oli erikutsung ES7FHELL. See suhteliselt vähelevinud sidepidamise viis on maailmas viimastel aastatel veidi aktiivsust kogumas. FH aktiivsus-nädala jooksul peeti erikutsungit kasutades FH tööliigiga 111 sidet 23 erineva DXCC maaga. Eestist on logis lisaks ES7 jaamadele 4 sidet.
Teisi traditsioonilisemaid tööliike kasutades töötas  ES7A  . Mart, ES7MA tutvustas ja demonstreeris praktilist sidepidamist JT65 tööliiki kasutades.
Suvelaagris oli üleval kahes telgis raadiojaamad töövõimalusega kõikidel laineribadel 80 – 2 m. Töövalmis  olid antennid G5RV, mitmed inv-V, 18-28 mc 3 el yagi, 4 el. 50 ja 144 mc jaoks, 5 antennimasti.
Üritusel osales 17  ES7 amatööri, lisaks pereliikmeid.

Kordaläinud kaunist nädalalõpust  valmistas ES7ADL  26 minutit kestva Full HD video, mille vaatamiseks konsulteerige ES7FU või video valmistajaga. Hetkel on vaatamiseks valmis  10 juulikuist hetke.

Scroll to top