Raadio Klubi pääkoosolek.

Viljandi Raadioseltsi saatejaama täiendamise suhtes otsustati astuda samme.

Lähemal ajal tulevad raadiokursused

10 jaanuari õhtul pidas Wiljandi Raadio Klubi Haridusseltsi füüsikakabinetis oma pääkoosolekut. Klubil on praegu üldiselt liikmeid 76, kuid nendest oli koosolekule ilmunud kõigest 13. Mõnelt poolt arvatakse, et see koosolijate wähesus on tingitud pääasjaliselt sellest, et kohalistes ringkondades huwi raadio wastu langenud on, teised jälle loewad wähese arwu põhjuseks asjaolu, et koosolek olewat natuke halwasti korraldawd olnud - koolimaja uksed olewat kinni olnud inng seetõttu raskendatud koosolekule pääsemine.